Pracovná plocha

Top  Previous  Next

Pracovná plocha aplikácie je rozdelená do 6 častí:

Hlavička stránky

V hlavičke každej stránky sa nachádza logo a názov projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií. Po úspešnom prihlásení je v pravej časti uvedené meno prihláseného používateľa, ktoré funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa, ďalej odkaz Odhlásiť pre odhlásenie používateľa z aplikácie, a pole pre vyhľadávanie textu.

ic_tip

Kliknutím na logo alebo názov projektu je používateľ z akejkoľvek stránky presmerovaný na úvodnú stránku.

Hlavná ponuka

Slúži k základnej navigácii na stránkach aplikácie. Každá položka zodpovedá konkrétnej funkčnej či logickej oblasti aplikácie.

ic_upozorneni

Položky hlavnej ponuky sa sprístupnia až po úspešnom prihlásení používateľa.

Vedľajšia ponuka

Položky vedľajšej ponuky vždy zodpovedajú práve vybranej položke hlavnej ponuky a slúžia ako odkazy na stránky danej oblasti aplikácie.

ic_tip

Kliknutím na názov vedľajšej ponuky sa používateľ vráti na úvodnú stránku danej oblasti.

Hlavný panel

Časť pre zobrazenie vlastného obsahu stránky. Možno ju chápať ako pracovnú časť, kde používateľ prehľadáva zverejnené informácie a používa funkcie, ktoré mu aplikácia ponúka.

Rýchle odkazy

Ponuka odkazov pre zobrazenie informácii súvisiacich s projektom, ktoré však nevyžadujú prihlásenie používateľa do aplikácie.

Päta stránky

V päte stránky je uvedené číslo verzie aplikácie a odkaz na stránku s popisom konfigurácie odporúčanou pre prácu s aplikáciou. Nižšie sú umiestnené znaky dotačných programov, inštitúcií a zainteresovaných subjektov.

0_Pracovni_plocha

obr. Pracovná plocha