Novinky

Top  Previous  Next

Výberom odkazu sa zobrazí stránka s novinkami.

RO_Novinky

obr. Rýchle odkazy - Novinky

 

Po kliknutí na názov novinky sa zobrazí stránka s podrobnými informáciami o danej novinke.

RO_Novinky_Novinka

obr. Novinka

 

ic_upozorneni

Tlačidlá Pridať a Upraviť sú dostupné iba pre užívateľa v role projektový manažér a administrátor ŠIOV.

 

Pridanie novinky

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí stránka s formulárom pre vytvorenie novej novinky.

RO_Novinky_Vytvorit_novinku

obr. Formulár pro vytvorenie novinky

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov novinky

Pole pre zadanie názvu novinky.

Zhrnutie

Pole pre stručný popis novinky. Používateľom sa zobrazuje na stránke s novinkami.

Obsah novinky

Pole pre zadanie podrobných informácií o danej novinke.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Novinka je vytvorená, formulár sa zatvorí.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Novinka nie je vytvorená, formulár sa zatvorí.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

 

Úprava novinky

Kliknutím na tlačidlo Upraviť sa zobrazí stránka s formulárom pre úpravu existujúcej novinky.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie novej novinky, naviac formulár obsahuje tlačidlo Odstrániť umožňujúce odstránenie danej novinky.