Otázky a odpovede

Top  Previous  Next

Výberom odkazu sa zobrazí stránka s často kladenými otázkami.

RO_FAQ

obr. Rýchle odkazy - Otázky a odpovede

 

ic_upozorneni

Tlačidlá Pridať a Upraviť sú dostupné iba pre používateľa v role projektový manažér a administrátor ŠIOV.

Pridanie otázky

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí stránka s formulárom pre vytvorenie novej otázky s odpoveďou.

RO_FAQ_Vytvorit_otazku

obr. Formulár pre vytvorenie otázky

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Otázka

Pole pre zadanie otázky.

Odpoveď

Pole pre zadanie odpovede.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Otázka je vytvorená, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Otázka nie je vytvorená, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

 

Úprava otázky

Kliknutím na tlačidlo Upraviť sa zobrazí stránka s formulárom pre úpravu existujúcej otázky.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie novej otázky, naviac formulár obsahuje tlačidlo Odstrániť umožňujúce odstránenie danej otázky.