Slovník pojmov a skratiek

Top  Previous  Next

Výberom odkazu sa zobrazí stránka so zoznamom pojmov a skratiek týkajúcich sa projektu NSK.

RO_Slovnik_pojmov_skratiek

obr. Rýchle odkazy - Slovník pojmov a skratiek