Kontakt

Top  Previous  Next

Výberom odkazu sa zobrazí stránka s formulárom pre odosielanie správ. Správa je automaticky odoslaná správcom aplikácie.

RO_Kontakt

obr. Rýchle odkazy - Kontakt

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Vaše meno

Pole pre zadanie mena odosielateľa správy. V prípade zobrazenia formulára na prihlásenie používateľa, ponúka jeho meno evidované v systéme.

Vaša e-mailová adresa

Pole pre zadanie e-mailovej adresy odosielateľa správy. V prípade zobrazenia formulára na prihlásenie používateľa, ponúka jeho adresu evidovanú v systéme.

Predmet

Pole pre zadanie názvu správy.

Správa

Pole pre zadanie textu správy.

Poslať mi kópiu

Označenie políčka pre možnosť zaslania kópie správy odosielateľom. Je dostupné iba v prípade zobrazenia formulára na prihlásenie používateľa.

Poslať správu

Kliknutím na tlačidlo sa správa odošle.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.