Templát - Odporúčanie odborného garanta ŠIOV

Top  Previous  Next

Odporučenie odborného garanta ŠIOV sa vzťahuje k celému templátu. Rozbalenie alebo zbalenie tejto časti umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Odporučenie odborného garanta ŠIOV umiestnené v spodnej časti templátu.

T_Templat_Odporucenie

obr. Templát - Odporučenie odborného garanta ŠIOV

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre odporučenie je dostupná len pre používateľov v role odborný garant ŠIOV pri templátoch v stave ukončený.

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár na vloženie odporučenia. Odporučenie sa vytvorí vpísaním požadovaného textu do textového poľa a kliknutím na tlačidlo Uložiť. Text v položke je možné pomocou klávesy Enter členiť do viacerých riadkov.

T_Odporucenie_odborneho_garanta_SIOV-formular

obr. Formulár Odporučenie odborného garanta ŠIOV

 

Po vložení odporučenia môže odborný garant ŠIOV posunúť templát do stavu schválený s odporučením odborného garanta.