Hlavná ponuka - Riadiace orgány

Top  Previous  Next

Po výbere položky Riadiace orgány sa zobrazí stránka, ktorá umožňuje prístup na stránky so základnými informáciami o Národnej rade pre vzdelávanie a kvalifikácie (ďalej ako "NRVK") a o Riadiacom výbore národného projektu (ďalej ako "NP").

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Riadiace orgány s položkami:

NRVK
Riadiaci výbor NP

ic_tip

Rovnaké odkazy sú dostupné aj priamo na stránke.

3_Riadiace_organy

obr. Hlavná ponuka - Riadiace orgány